uppnå

uppnå
verbum
1. opnå, nå hen til, nå frem til (også i overført betydning)

Stormen uppnådde inte orkanstyrka

Stormen opnåede ikke orkanstyrke

I år har medarbetarna uppnått utmärkta resultat - firman har haft framgång

I år har medarbejderne opnået udmærkede resultater - firmaet har haft fremgang


Svensk-dansk ordbog. 2013.

Look at other dictionaries:

  • uppnå — • uppnå, nå • förvärva, anskaffa, förtjäna, uppnå, skaffa sig …   Svensk synonymlexikon

  • uppnå — v (uppnådde, uppnått, uppnådd, pres. uppnår) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • förvärva — • förvärva, anskaffa, förtjäna, uppnå, ernå, skaffa sig …   Svensk synonymlexikon

  • komma — • infalla, inträffa, komma • komma till världen, födas • utgå från, börja i • falla • följa (på, efter) • uppnå, nå • bli • komma till världen • anlända …   Svensk synonymlexikon

  • ernå — v (ernådde, ernått, ernådd, pres. ernår) uppnå, åstadkomma …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • fenomenalism — s ( en) FIL åskådning att kunskap endast går att uppnå om iakttagbara företeelser …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • revision — s ( en, er) äv. medel att uppnå prövning av domstolsbeslut …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • spontanism — s ( en) KONST riktning inom abstrakt måleri som vill uppnå spontanitet …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”